Subaru Gensan – Repair Service and Maintenance

Adunay ka bay Subaru nga sakyanan? Ang kanindot nga samag brand-new sa imong Subaru dili motungha nga kalit lang. Kini nagkinahanglan usab ug ginagmayng mga pag-repair. Ginahatag namo ang tanang serbisyong gikinahanglan sa pagmentinar sa imong Subaru sa Gensan aron nga kini padayon nimong mapadagan diha sa mga kalsada sa siyudad! Ang among mga hanas nga mga mekaniko andam nga motabang sa mga problema sa imong sakyanan sa General Santos City.


 
subaru gensan car tuneup

Subaru Gensan Tune-up

Dili na ba sama kaniadto ang kalidad sa dagan sa imong Subaru? Mahimo ming makatabang nianang bahina! Kami nagahimog pag tune up aron mapanindot ug mahibalik sa orihinal nga performance ang imong sakyanan.Nagagamit man ug diesel o gasoline ang makina niini, ang among mga mekaniko hanas sa pagpangita sa saktong adjustment aron mobalik pag-usab ang maayong dinaganan sa imong Subaru.
 
 
subaru gensan oil change

Subaru Gensan Oil Change

Matag karon ug unya dili gayod angayng kalimtan ang pag-oil change sa imong Subaru nga sakyanan. Kini maoy basic nga kinahanglanon sa imong sakyanan ug makatabang kini aron nga modagan sa hanoy nga paagi ang sakyanan. Sa among pag-oil change sa imong sakyanan, nagagamit kami ug de-kalidad nga oil alang sa makina niini.
 
 
subaru gensan battery

Subaru Gensan Electrical Car Repair

Ang mga wiring sa imong Subaru kinahanglang maatiman usab sa usa ka propesyonal nga car electrician. Kami adunay mga hanas nga car electrician nga maoy moayo sa mga wiring sa imong sakyanan aron nga hilwas kanunay ang imong pagbyahe.
 
 
subaru gensan aircon repair

Subaru Gensan Air Condition Repair

Siguradong imo nang gibati ang sobrang kainit sa Gensan. Makapayugot gayod kini nga kahimtang! Kon ang imong aircon wala na gaandar sa hustong paagi, kinahanglan na nimo kining ipacheck-up sa among mga mekaniko aron nga ila kining marepair ug matagamtam nimog balik ang kahayahay.
 
 
subaru gensan tires

Subaru Gensan Tire Change

Kon kinahanglan nimog bag-o nga mga ligid alang sa imong Subaru, mahimo kang mobisita sa among shop tungod kay kami naga-offer ug dili lang mga bag-ong mga ligid, kondili amo usab kini nga gina-align pag-ayo diha sa imong sakyanan. Nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing sa pagbuhat niini.
 
 
subaru gensan chassis

Subaru Gensan Under Chassis Repair

Imo bang namatikdan nga ang under chassis sa imong Subaru nagkahinayhinay na ug kaguba tungod sa gidugayon niini? Tungod niana, hinungdanon gayod ang makanunayong pagpacheck-up ug pagrepair sa under chassis niini ilabina kon dugay na nimo kining ginagamit. Kami nagaayo sa under chassis sa imong sakyanan aron nga mahibalik kini sa iyang samag brand-new nga kanindot.
 
 
subaru gensan car painting

Subaru Gensan Car Painting

Ang imong sakyanan ba adunay gamay nga pinturahanan? Naga-offer kami ug car painting, sa tibuok o bisan sa gamayng bahin lang niini. Mahimo kang mobisita sa among shop aron atong mahibaloan ang mga gikinahanglang buhaton alang sa imong Subaru.