Owner Type Jeep Gensan – Repair Service and Maintenance

Usa ka ba sa mga tawong adunay Owner Type Jeep? Siguradong gusto nimong mamentinar ang kanindot sa imong sakyanan, busa gikinahanglan ang ginagmayng pagpaayo niini matag karon ug unya. Ang among shop nagahatag sa tanang serbisyo aron ang imong jeepy kanunayng nagadagan sa mga kalsada sa General Santos City! Ang among mga mekaniko maoy mga hanas ug andam nga motabang sa pagsulbad sa mga kasagarang suliran sa imong sakyanan, sa electrical man kini nga bahin, sa mechanical, o sa styling.


 
owner type jeep gensan car tuneup

Owner Type Jeep Gensan Tune-up

Dili na ba sama kaniadto ang dagan sa imong owner type jeep? Mahimo ming makatabang! Kami nagahimog pag tune up aron mapanindot ug mabalik sa orihinal nga performance ang imong sakyanan. Ang among mga mekaniko andam motabang ug hanas sa pagkuha sa tamang adjustment aron ang imong sakyanan modagan nga hanoy ug kusgan. Kini mapadapat sa tanang klase sa makina- diesel man kini o gasolina.
 
 
owner type jeep gensan oil change

Owner Type Jeep Gensan Oil Change

Ingong usa ka tag-iya ug OTJ nga sakyanan, angayng dili nimo kalimtan nga pailisan ang oil niini matag karon ug unya. Usa kini sa mga kinahanglanon sa imong owner type jeep nga angay gayong hatagan ug pagtagad. Kami makapasalig nga ang among ginagamit nga oil maoy de-kalidad ug sibo alang sa makina sa imong sakyanan.
 
 
owner type jeep gensan battery

Owner Type Jeep Gensan Electrical Car Repair

Sa elektrikal nga suliran, gikinahanglang atimanon kini sa propesyonal nga car electrician para kini maayo. Duna kami mga hanas nga mekanikong nag-specialize niining bahina aron ayohon ang mga electrical wiring sa imong owner type jeep para masigurado nga safe ang imong pag-drive sa Gensan.
 
 
owner type jeep gensan aircon repair

Owner Type Jeep Gensan Air Condition Repair

Ang taas nga temperatura sa Gensan makahatag gayod ug kalain sa paminaw ug kasagarang makapainit sa atong ulo, ilabina gayod kon wala nagaandar ang aircon sa sakyanan. Kami nagahimog pagcheck-up sa imong car airconditioner aron mahibaloan sa among mga mekaniko ang mga butang nga kinahanglang ayohon niini.
 
 
owner type jeep gensan tires

Owner Type Jeep Gensan Tire Change

Kon nagkinahanglan nang ilisan ang mga ligid sa imong OTJ, mahimo kang makaadto sa among shop tungod kay kami nagabaligya, dili lang bag-ong mga ligid, kondili nagahatag usab kamig serbisyo sa pag-align niini. Nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing aron maseguro nga maayo ang alignment sa mga ligid.
 
 
owner type jeep gensan chassis

Owner Type Jeep Gensan Under Chassis Repair

Ang under chassis sa imong Owner Type Jeep daghan ug maagian samtang nagakadugay nga imo kining ginagamit. Ang mga dugay nang mga sakyanan mas nagkinahanglan ug makanunayong check-up ug repair. Kami nagaayo sa under chassis sa imong Owner Type Jeep aron nga mahibalik kini sa iyang samag brand-new nga kanindot.
 
 
owner type jeep gensan car painting

Owner Type Jeep Car Painting

Ang imo bang tibuok sakyanan o gamayng parte niini nagkinahanglan na nga pinturahan? Naga-offer kami ug car painting nga mahimong sa tibuok sakyanan o sa dapit lang nga gusto nimo mapinturahan. Bisitaha kami sa among shop aron atong mahisgotan ang maylabot niining butanga.