Nissan Gensan – Repair Service and Maintenance

Ang imo bang gipanag-iyang sakyanan maoy Nissan? Gikinahanglan ang imong pag-atiman ug gagmayng mga pagrepair sa imong sakyanan aron ma-maintain ang kanindot niini. Nagahatag kami sa tanang serbisyong gikinahanglan sa pagmentinar sa imong Nissan aron nga kini padayon nimong mapadagan diha sa kalsada sa General Santos City! Bisan unsa pa man ang suliran sa imong sakyanan, ang among mga hanas nga mekaniko andam nga motabang sa pagsulbad niana.


 
nissan gensan car tuneup

Nissan Gensan Tune-up

Nagapangandoy ka ba nga mabatonan sa imong Nissan pag-usab ang iyang orihinal nga kalidad sa pagdagan? Andam ming motabang nga matuman ang imong gitinguha! Ang imong Nissan nga sakyanan nagkinahanglan ug pagtune up aron makab-ot niini ang kinamaayohang performance nga nabatonan niini kaniadto. Ang among mga hanas nga mekaniko nahibalo pag-ayo sa saktong adjustment sa imong sakyanan, mapa-diesel o gasolina man ang ginagamit sa makina niini.
 
 
nissan gensan oil change

Nissan Gensan Oil Change

Hinumdomi kini: Hatagi gayod ug pagtagad ang pagpailis ug oil sa imong sakyanan matag karon ug unya. Usa kini sa mga kinahanglanon sa imong gipanag-iyang Nissan nga dili mahimong ibalewala lang. Kami makapasalig nga ang among ginagamit nga oil maoy de-kalidad ug sibo alang sa makina sa imong sakyanan.
 
 
nissan gensan battery

Nissan Gensan Electrical Car Repair

Ang mga wiring sa imong sakyanan kinahanglan usab nga atimanon sa usa ka propesyonal nga car electrician aron nga safe ka kanunay sa imong pagbyahe sa mga kadalanan sa General Santos City. Kami adunay mga ingon nga car electrician ug sila maoy mga hanas nga moayo sa mga wiring sa imong Nissan.
 
 
nissan gensan aircon repair

Nissan Gensan Air Condition Repair

Karong panahona, gikinahanglan gayod kaayo ang aircon. Tungod kini sa tumang kainit nga atong gibati karon dinhi sa Gensan. Sa pagkatinuod, kini makahatag gayod ug kalain sa paminaw, ilabina kon wala na nagaandar ug tarong ang aircon sa imong sakyanan. Kami nagahimog pagcheck-up sa imong car aircondition aron mahibaloan sa among mga mekaniko ang mga butang nga kinahanglang ayohon niini.
 
 
nissan gensan tires

Nissan Gensan Tire Change

Kon karaan na ang ligid sa imong sakyanan kinahanglan na nimo kining ilisan ug bag-o. Pwede kang makabisita sa among shop tungod kay kami nagabaligyag bag-ong mga ligid ug ginaseguro usab namo nga kini na-align ug maayo diha sa imong Ford sa General Santos City. Sa pagpaposible niana, nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
nissan gensan chassis

Nissan Gensan Under Chassis Repair

Namatikdan sa daghang tag-iyag Nissan nga samtang nagkadugay ang sakyanan, ang under chassis niini maghinay-hinay na usab ug kahuyang ug kadaot. Busa, kon ang imong sakyanan dugay nang anaa sa kadalanan, panahon na aron i-repair ang under chassis niini. Kami nagaayo sa under chassis sa imong Honda aron nga mahibalik kini sa iyang samag brand-new nga kanindot.
 
 
nissan gensan car painting

Nissan Gensan Car Painting

Naa bay gamayng damage ang pintura sa imong sakyanan o aduna kay bag-ong parte niini nga nagkinahanglan nga pinturahan? Naga-offer kami ug car painting, sa tibuok o sa bahin. Bisitaha kami sa among shop aron atong mahibaloan kung unsa kadakong parte sa imong Nissan ang angayng ilisan ug pintura.