Land Rover Gensan – Repair Service and Maintenance

Usa ka ba sa mga tawong adunay Land Rover? Siguradong gusto nimong mamentinar ang kanindot sa imong sakyanan, busa gikinahanglan ang ginagmayng pagpaayo niini matag karon ug unya. Ang among shop nagahatag sa tanang serbisyo aron ang imong Land Rover kanunayng nagadagan sa mga kalsada sa General Santos City! Ang among mga mekaniko maoy mga hanas ug andam nga motabang sa pagsulbad sa mga kasagarang suliran sa imong sakyanan, sa electrical man kini nga bahin, sa mechanical, o sa styling.


 
Land Rover gensan car tuneup

Land Rover Gensan Tune-up

Nagatinguha ba kang mahibalik sama kaniadto ang kalidad sa pagdagan sa imong Land Rover? Andam ming motabang nga imong matuman ang imong gitinguha! Ang imong Land Rover nagkinahanglan ug pagtune up aron makab-ot niini ang kinamaayohang performance nga nabatonan niini kaniadto. Nagagamit man ug diesel o gasoline ang makina niini, ang among mga mekaniko hanas sa pagpangita sa saktong adjustment aron mobalik pag-usab ang maayong dinaganan sa imong Land Rover sa General Santos City.
 
 
Land Rover gensan oil change

Land Rover Gensan Oil Change

Matag karon ug unya, kinahanglan nga pailisan ang oil sa imong sakyanan. Usa kini sa mga basic nga kinahanglanon sa imong Land Rover ug dili pwedeng kalimtan. Kami nagagamit ug de-kalidad nga oil sa among pag-oil change sa imong sakyanan.
 
 
Land Rover gensan battery

Land Rover Gensan Electrical Car Repair

Gawas sa nahisgotan na, ang mga wiring sa imong Land Rover kinahanglan usab atimanon sa usa ka propesyonal nga mekaniko. Kami adunay mga car electrician nga maalam mahitungod sa pagrepair sa mga wiring sa imong sakyanan aron nga safe kanunay ang imong pagbyahe sa kadalanan sa Gensan.
 
 
Land Rover gensan aircon repair

Land Rover Gensan Air Condition Repair

Gibati na ba nimo ang sugod sa tag-init sa Gensan? Ang tumang kainit makahatag gayod ug dili-maayong paminaw, ilabina kon guba o wala nagaandar ang aircon sa imong sakyanan. Kon mao ang imong kahimtang, pwede kaming maghimog pagcheck-up sa imong car airconditioner. Kasagaran dali ra kining ayohon.
 
 
Land Rover gensan tires

Land Rover Gensan Tire Change

Kon nagkinahanglan kag bag-ong mga ligid alang sa imong Land Rover, mahimo kang makahapit sa among shop tungod kay kami naga-offer sa imong gikinahanglang ligid ug ginaseguro usab namo nga kini na-align ug maayo. Aron mahimo kana, nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
Land Rover gensan chassis

Land Rover Gensan Under Chassis Repair

Sa dihang dangtan nag pila ka bulan o tuig ang imong Land Rover, usa sa mahimong suliran mao ang imong under chassis busa mas nagkinahanglan kini ug repair matag karon ug unya. Kami nagaayo sa nagubang under chassis sa imong Land Rover aron nga mahibalik kini sa iyang kanindot nga samag brand-new.
 
 
Land Rover gensan car painting

Land Rover Gensan Car Painting

Naa bay gamayng damage ang imong panggawas nga panagway sa imong sakyanan o aduna kay bag-ong parte sa Land Rover nga kinahanglang pinturahan? Naga-offer kami ug car painting, sa tibuok o sa bahin. Bisitaha kami sa among shop aron atong mahibaloan ang mga gikinahanglang usbon sa pintura sa imong Land Rover.