Jeep Gensan – Repair Service and Maintenance

Usa ka ba sa mga tawong adunay jeep? Siguradong gusto nimong mamentinar ang kanindot sa imong sakyanan, busa gikinahanglan ang ginagmayng pagpaayo niini matag karon ug unya. Ang among shop nagahatag sa tanang serbisyo aron ang imong jeep kanunayng nagadagan sa mga kalsada sa General Santos City! Ang among mga mekaniko maoy mga hanas ug andam nga motabang sa pagsulbad sa mga kasagarang suliran sa imong sakyanan, sa electrical man kini nga bahin, sa mechanical, o sa styling.


 
jeep gensan car tuneup

Jeep Gensan Tune-up

Nagatinguha ba kang mahibalik sama kaniadto ang kalidad sa pagdagan sa imong jeep? Andam ming motabang nga imong matuman ang imong gitinguha! Ang imong jeep nagkinahanglan ug pagtune up aron makab-ot niini ang kinamaayohang performance nga nabatonan niini kaniadto. Nagagamit man ug diesel o gasoline ang makina niini, ang among mga mekaniko hanas sa pagpangita sa saktong adjustment aron mobalik pag-usab ang maayong dinaganan sa imong Jeep sa General Santos City.
 
 
jeep gensan oil change

Jeep Gensan Oil Change

Matag karon ug unya, kinahanglan nga pailisan ang oil sa imong sakyanan. Usa kini sa mga basic nga kinahanglanon sa imong Jeep ug dili pwedeng kalimtan. Kami nagagamit ug de-kalidad nga oil sa among pag-oil change sa imong sakyanan.
 
 
jeep gensan battery

Jeep Gensan Electrical Car Repair

Gawas sa nahisgotan na, ang mga wiring sa imong jeep kinahanglan usab atimanon sa usa ka propesyonal nga mekaniko. Kami adunay mga car electrician nga adunay kahanas mahitungod sa pagrepair sa mga wiring sa imong sakyanan aron nga safe kanunay ang imong pagbyahe sa kadalanan sa Gensan.
 
 
jeep gensan aircon repair

Jeep Gensan Air Condition Repair

Gibati na ba nimo ang sugod sa tag-init sa Gensan? Ang tumang kainit makahatag gayod ug dili-maayong paminaw, ilabina kon guba o wala nagaandar ang aircon sa imong sakyanan. Kon mao ang imong kahimtang, pwede kaming maghimog pagcheck-up sa imong car airconditioner. Kasagaran dali ra kining ayohon.
 
 
jeep gensan tires

Jeep Gensan Tire Change

Kon nagkinahanglan kag bag-ong mga ligid alang sa imong jeep, mahimo kang makahapit sa among shop tungod kay kami naga-offer sa imong gikinahanglang ligid ug ginaseguro usab namo nga kini na-align ug maayo. Aron mahimo kana, nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
jeep gensan chassis

Jeep Gensan Under Chassis Repair

Sa dihang dangtan nag pila ka bulan o tuig ang imong jeep, usa sa mahimong suliran mao ang imong under chassis busa mas nagkinahanglan kini ug repair matag karon ug unya. Kami nagaayo sa nagubang under chassis sa imong jeep aron nga mahibalik kini sa iyang kanindot nga samag brand-new.
 
 
jeep gensan car painting

Jeep Gensan Car Painting

Naa bay gamayng damage ang imong panggawas nga panagway sa imong sakyanan o aduna kay bag-ong parte sa jeep nga kinahanglang pinturahan? Naga-offer kami ug car painting, sa tibuok o sa bahin. Bisitaha kami sa among shop aron atong mahibaloan ang mga gikinahanglang usbon sa pintura sa imong jeep.