Isuzu Gensan – Repair Service and Maintenance

Ang imong bang sakyanan maoy Isuzu? Ang paglungtad sa kanindot niini nag-agad sa imong pag-atiman ug pagrepair dayon sa ginagmayng mga deperensiya. Kami nagahatag sa tanang serbisyo aron ang imong Isuzu nga sakyanan kanunayng nimong magamit diha sa mga dalan sa siyudad sa General Santos! Ang among mga hanas nga mekaniko andam nga motabang sa pagsulbad sa mga problema sa imong Isuzu, mapa-electrikal man kini, mekanikal, o sa panggawas nga panagway niini.


 
isuzu gensan car tuneup

Isuzu Gensan Tune-up

Dili na ba sama kaniadto ang performance sa imong Isuzu? Andam ming motabang sa imong suliran! Ang among pagtune up makapahimo sa imong sakyanan nga makab-ot ang kinamaayohang kalidad nga nabatonan niini kaniadto sa bag-o palang nimo kining gipalit. Mapa-diesel man o gasolina ang gigamit niini nga makina, ang among mga mekaniko maayong mangita sa hustong adjustment sa imong sakyanan aron magamit nimo kini pag-usab sa makapalipayng paagi.
 
 
isuzu gensan oil change

Isuzu Gensan Oil Change

Ingong usa ka tag-iya ug Isuzu nga sakyanan, angayng dili nimo kalimtan nga pailisan ang oil niini matag karon ug unya. Usa kini sa mga kinahanglanon sa imong Isuzu nga angay gayod nga hatagan ug pagtagad. Kami makapasalig nga ang among ginagamit nga oil maoy de-kalidad ug sibo alang sa makina sa imong sakyanan.
 
 
isuzu gensan battery

Isuzu Gensan Electrical Car Repair

Ang mga wiring sa imong Isuzu kinahanglan usab atimanon sa usa ka propesyonal nga car electrician. Ang among mga car electrician maoy mga hanas nga moayo sa mga wiring sa imong sakyanan aron nga kanunay kang safe sa imong pagbyahe sa mga kadalanan sa General Santos City.
 
 
isuzu gensan aircon repair

Isuzu Gensan Air Condition Repair

Siguradong imo nang gibati ang sobrang kainit sa Gensan. Busa, karon na ang panahon nga imong hatagan ug pagtagad ang imong wala na sa kondisyon nga aircon sa sakyanan aron padayong hayahay gihapon ang imong paminaw. Among i-check-up ang imong car airconditioner ug ayohon kini sa madali.
 
 
isuzu gensan tires

Isuzu Gensan Tire Change

Kon nagkinahanglang nang ilisan ang mga ligid sa imong Isuzu, mahimo kang makaadto sa among shop tungod kay kami nagabaligya, dili lang bag-ong mga ligid, kondili nagahatag usab kamig serbisyo sa pag-align niini. Nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing aron maseguro nga maayo ang alignment sa mga ligid.
 
 
isuzu gensan chassis

Isuzu Gensan Under Chassis Repair

Samtang nagakadugay nga imong ginagamit ang sakyanan, magkahuyang ang imong under chassis. Ang mga dugay nang mga sakyanan mas nagkinahanglan ug repair matag karon ug unya. Malipayon kaming ipahibalo nga kami naga-repair sa under chassis sa imong Isuzu aron nga mahibalik kini sa iyang kanindot nga sama kaniadto.
 
 
isuzu gensan car painting

Isuzu Gensan Car Painting

Naa bay gamayng guba ang imong panggawas nga dagway sa imong sakyanan o aduna kay bag-ong parte niini nga nagkinahanglan nga pinturahan? Naga-offer kami ug car painting, sa tibuok o sa bahin. Mahimo kang mobisita sa among shop aron atong mahibaloan ang mga gikinahanglang buhaton nga pag-repair sa imong Isuzu.