Hyundai Gensan – Repair Service and Maintenance

Proud ba ka nga usa ka sa mga tag-iya ug Hyundai nga sakyanan dinhi sa General Santos City? Gikinahanglan ang gamayng mga repair sa imong sakyanan para ma-maintain ang kanindot niini. Ginahatag namo ang tanang serbisyong gikinahanglan sa pagmentinar sa imong Hyundai aron nga kini padayon nimong mapadagan diha sa kalsada sa siyudad! Ang among mga hanas nga mga mekaniko mangitag solusyon para sa imong problema sa sakyanan, sama sa elektrikal, mekanikal ug sa panggawas nga panagway niini.


 
hyundai gensan car tuneup

Hyundai Gensan Tune-up

Wala na ba sa saktong kondisyon nga sama kaniadto ang imong Hyundai? Makatabang kami kanimo niiining butanga! Kami nagahimog pagtune-up sa imong sakyanan aron kini mahimong nindot sama sa una, mapa-diesel man o gasolina ang ginagamit sa makina niini. Ang mga mekaniko sa among shop hanas mokuha sa hustong adjustment sa imong sakyanan para modagan kini nga hanoy ug kusgan.
 
 
hyundai gensan oil change

Hyundai Gensan Oil Change

Kinahanglang dili pud nimo kalimtan ug ipadaplin na lang ang makanunayong pag ilis ug oil sa imong Hyundai. Nagagamit kami ug high quality nga oil para sa makina sa imong sakyanan.
 
 
hyundai gensan battery

Hyundai Gensan Electrical Car Repair

Sa elektrikal nga suliran, gikinahanglang atimanon kini sa propesyonal nga car electrician para kini maayo. Duna kami mga hanas nga mekanikong nag-specialize niining bahina aron ayohon ang mga electrical wiring sa imong Hyundai para masigurado nga safe ang imong pag-drive sa Gensan.
 
 
hyundai gensan aircon repair

Hyundai Gensan Air Condition Repair

Gibati na ba nimo ang kainit ug kaigang? Makapayugot gayod kini nga kahimtang! Kon ang imong aircon wala na gaandar sa hustong paagi, kinahanglan na nimo kining ipacheck-up sa among mga mekaniko.
 
 
hyundai gensan tires

Hyundai Gensan Tire Change

Kon kinahanglan nimog bag-o nga ligid, mahimo kang mobisita sa among shop. Kami wala lang nagabaligyag bag-ong mga ligid, kondili amo usab ginaseguro nga naka-align kini ug tarong. Mahimo namo kini gamit ang pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
hyundai gensan chassis

Hyundai Gensan Under Chassis Repair

Imo bang namatikdan nga ang imong under chassis nagkahinayhinay na ug kaguba tungod sa gidugayon niini? Nan, kinahanglan na nimong ipa-repair kini aron mahibalik ang kanindot niini nga samag brand new.
 
 
hyundai gensan car painting

Hyundai Gensan Car Painting

Ang imong sakyanan ba adunay gamay nga pinturahanan? Naga-offer kami ug car painting. Kini madapadat bisan sa gamay nga parte o kaha kon ang tibuok sakyanan maoy angay pinturahan. Mahimo kang moadto sa among shop aron atong mahisgotan kini.