Ford Gensan – Repair Service and Maintenance

Adunay ka bay Ford nga sakyanan? Ang kanindot nga samag brand-new sa imong Ford dili motungha nga kalit lang. Kini nagkinahanglan ug gagmayng mga pag-repair. Aron mahibalik sa dati ang imong sakyanan, kami nagahatag sa ug mga nagkalain-laing mga serbisyo aron ang imong Ford padayong nagadagan diha sa mga kalsada sa General Santos! Kami adunay mga hanas nga mekaniko nga andam motabang aron sulbaron ang mga suliran sa imong sakyanan- sa elektrikal nga bahin man kini, sa mekanikal nga bahin o bisan sa panggawas nga panagway niini.


 
ford gensan car tuneup

Ford Gensan Tune-up

Ingong usa ka tag-iya ug Ford, imo gayong madahom nga mausab ang kalidad sa pagdagan sa imong sakyanan sa paglabay sa panahon. Busa, ang imong sakyanan nagkinahanglan gayod ug pagtune-up matag karon ug unya aron makatabang nga mamentinar niini ang maayong performance nga nabatonan niini kaniadto. Nagagamit man ug diesel o gasolina ang makina sa imong Ford, ang among mga mekaniko nahibalo sa tamang adjustment sa imong sakyanan.
 
 
ford gensan oil change

Ford Gensan Oil Change

Angay nimong hinumdoman nga hinungdanon ang makanunayong pag ilis ug oil sa imong Ford. Ang among mga ginadapat nga oil sa sakyanan maoy de-kalidad aron permanenteng naa sa maayong kahimtang ang makina ug hanoy ang dagan sa imong Ford.
 
 
ford gensan battery

Ford Gensan Electrical Car Repair

Ang mga wiring sa imong Ford kinahanglan usab atimanon sa usa ka propesyonal nga car electrician. Ang among mga car electrician maoy mga hanas nga moayo sa mga wiring sa imong sakyanan aron nga kanunay kang safe sa imong pagbyahe sa mga kadalanan sa General Santos City.
 
 
ford gensan aircon repair

Ford Gensan Air Condition Repair

Gibati na ba nimo ang sugod sa tag-init sa General Santos? Ang tumang kainit makahatag gayod ug dili-maayong paminaw, ilabina kon guba o wala nagaandar ang aircon sa imong sakyanan. Kon mao ang imong kahimtang, pwede kaming maghimog pagcheck-up sa imong car airconditioner. Kasagaran dali ra kining ayohon.
 
 
ford gensan tires

Ford Gensan Tire Change

Kon karaan na ang ligid sa imong sakyanan kinahanglan na nimo kining ilisan ug bag-o. Pwede kang makabisita sa among shop tungod kay kami nagabaligyag bag-ong mga ligid ug ginaseguro usab namo nga kini na-align ug maayo diha sa imong Ford. Sa pagpaposible niana, nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
ford gensan chassis

Ford Gensan Under Chassis Repair

Imo bang namatikdan nga ang imong under chassis nagkahinayhinay na ug kaguba tungod sa gidugayon niini? Nan, kinahanglan na nimong ipa-repair kini aron mahibalik ang kanindot niini nga samag brand new.
 
 
ford gensan car painting

Ford Gensan Car Painting

Ang imong sakyanan ba adunay gamay nga pinturahanan? Naga-offer kami ug car painting. Kini madapadat bisan sa gamay nga parte o kaha kon ang tibuok sakyanan maoy angay pinturahan. Mahimo kang moadto sa among shop aron atong mahisgotan kini.