Chevrolet Gensan – Repair Service and Maintenance

Proud ba kang tag-iya ug Chevrolet nga sakyanan? Aron mamentinar ang kanindot sa sakyanan, gikinahanglan ang gagmayng mga pag ayo. Kami nagahatag sa tanang serbisyo aron ang imong Chevrolet kanunayng anaa sa mga kalsada sa General Santos City! Ang among mga hanas nga mga mekaniko andam nga motabang sa mga problema sa imong sakyanan.


 
chevrolet gensan car tuneup

Chevrolet Gensan Tune-up

Dili na ba sama kaniadto ang kalidad sa pagdagan sa imong Chevrolet? Pwede ming makatabang! Ang among pagtune up makatabang aron makab-ot sa imong sakyanan ang kinamaayohang performance nga nabatonan niini kaniadto. Nagagamit man kinig diesel o gasolina, ang among mga mekaniko hawod o hanas sa pagpangita sa tamang pagpasibo aron imong maenjoy pag-usab ang imong Chevrolet sa General Santos City.
 
 
chevrolet gensan oil change

Chevrolet Gensan Oil Change

Ayaw gayod kalimti nga pailisan ang oil sa imong sakyanan matag karon ug unya. Usa kini sa mga basic nga kinahanglanon sa imong Chevrolet ug dili mahimo nga ipadaplin nalang. Kami nagagamit ug de-kalidad nga oil alang sa makina sa imong sakyanan.
 
 
chevrolet gensan battery

Chevrolet Gensan Electrical Car Repair

Ang mga wiring sa imong Chevrolet kinahanglan usab atimanon sa usa ka propesyonal nga car electrician. Kami adunay mga car electrician nga hanas moayo sa mga wiring sa imong sakyanan aron nga safe kanunay ang imong pagbyahe sa kadalanan sa Gensan.
 
 
chevrolet gensan aircon repair

Chevrolet Gensan Air Condition Repair

Gibati ba nimo ang kainit sa Gensan? Kini makahatag gayod ug kalain sa paminaw, ilabina kon wala nagaandar ug tarong ang aircon sa imong sakyanan. Kon mao, pwede kaming maghimog pagcheck-up sa imong car aircon. Kasagaran dali ra kining ayohon, busa mahimo ra kang mohapit sa among shop.
 
 
chevrolet gensan tires

Chevrolet Gensan Tire Change

Kon kinahanglan nimog bag-ong mga ligid, pwede kang makaadto sa among shop tungod kay kami naga-provide, dili lang ug bag-ong mga ligid, kondili amo usab ginaseguro nga kini na-align ug maayo. Nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
chevrolet gensan chassis

Chevrolet Gensan Under Chassis Repair

Daghan ug maagian ang imong under chassis samtang nagakadugay ang imong paggamit sa imong sakyanan. Ang mga dugay nang mga sakyanan mas nagkinahanglan ug repair matag karon ug unya. Kami naga-repair sa under chassis sa imong Chevrolet aron nga mahibalik kini sa iyang kanindot samag brand-new.
 
 
chevrolet gensan car painting

Chevrolet Gensan Car Painting

Naa bay gamayng damage ang imong sakyanan o aduna kay bag-ong parte niini nga nagkinahanglan nga pinturahan? Naga-offer kami ug car painting, sa tibuok o sa bahin. Bisitaha kami sa among shop aron atong mahibaloan ang mga gikinahanglang buhaton nga pag-repair sa imong Chevrolet.