Kia Gensan

Kia Gensan

Adunay ka bay Kia nga sakyanan? Ang kanindot nga samag brand-new sa imong Kia dili motungha nga kalit lang. Kini nagkinahanglan ug ginagmayng mga pag-repair. Aron mahibalik sa dati ang imong sakyanan, kami nagahatag sa ug mga nagkalain-laing mga serbisyo aron ang imong Kia padayong nagadagan diha sa mga kalsada sa General Santos! Kami adunay mga hanas nga mekaniko nga andam motabang aron sulbaron ang mga suliran sa imong sakyanan- sa elektrikal nga bahin man kini, sa mekanikal nga bahin o bisan sa panggawas nga panagway niini.


 
kia gensan car tuneup

Kia Gensan Tune-up

Imo bang namatikdan ang kausaban sa dinaganan sa imong Kia sa General Santos City? Aron makab-ot niini pag-usab ang kinamaayohang performance nga nabatonan niini kaniadto, naga-offer kami pagtune up sa imong sakyanan Diesel man o gasolina ang ginagamit sa makina niini, ang among mga mekaniko makamao sa saktong adjustment sa imong Kia aron nga imong mapahimuslan pag-usab ug maayo ang sakyanan.
 
 
kia gensan oil change

Kia Gensan Oil Change

Usa sa mga angayng hinumdoman ingong usa nga nanag-iyag sakyanan mao kini: Ayaw gayod kalimti ang makanunayong pag ilis sa oil sa imong sakyanan. Kini maoy basic nga kinahanglanon sa imong Kia. Kami makapasalig nimo nga kami nagagamit ug de-kalidad nga oil alang sa makina sa imong sakyanan.
 
 
kia gensan battery

Kia Gensan Electrical Car Repair

Ang mga wiring sa imong sakyanan kinahanglang maatiman sa usa ka hanas nga car electrician. Kami adunay mga propesyonal nga car electrician nga andam moayo sa mga wiring sa imong sakyanan nga naghunahuna sa imong safety dihang magbyahe sa kadalanan sa Gensan.
 
 
kia gensan aircon repair

Kia Gensan Air Condition Repair

Sa pagsugod sa summer karong tuiga, ato gayong ma-expect nga makabatyag kitag tumang kainit. Kini makapayugot gayod kanato, ilabina kon sabayan pa kini sa wala nagaandar nga aircon sa sakyanan. Nianang kahimtanga, andam kaming mohimog pagcheck-up ug pag-repair sa imong car aircon.
 
 
kia gensan tires

Kia Gensan Tire Change

Ilisanan na ba ang imong mga ligid? Mahimo kang makabisita sa among shop diin kami naga-provide ug bag-ong mga ligid nga among ginaseguro nga nakakab-ot sa hustong alignment. Sa pagbuhat niana, nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
kia gensan chassis

Kia Gensan Under Chassis Repair

Sa paglabay sa panahon, ang imong brand-new nga under chassis mohuyang ug dili na mahimong sama sa kaniadto. Kon kana mahitabo, kinahanglan kini i-repair matag karon ug unya. Kami naga-repair sa under chassis sa imong Kia aron nga mahibalik kini sa iyang kanhing kanindot.
 
 
kia gensan car painting

Kia Gensan Car Painting

Aduna bay diyutayng damage ang imong sakyanan o adunay bahin niini nga nagkinahanglan ug bag-ong pintura? Kami nagahimog car painting, sa tibuok sakyanan o sa gamayng bahin niini. Bisitaha kami sa among shop aron atong mahibaloan ang mga gikinahanglang buhaton nga pagpintura sa imong Kia.